فایبر

صنایع:
تعمیرگاه‌ها، خودروسازی
مشخصات فنی 1:

نوعی پلیمر دو جزئی که با الیاف شیشه ای تقویت شده است.به دلیل تعداد زیاد و بزرگ ایاف های شیشه ای که در این محصول موجود است مقاومت مکانیکی و پر کنندگب خوبی دارد. بهترین محصول برای بازسازی  سطوح فرسوده می باشد.

محصولات مرتبط