رولهای پارچه ای STARCKE

خط تولید سنباده های پارچه ای STARCKE در عرض بالا قبل از برش