تینر محصولات اکریلیک

صنایع:
تعمیرگاه‌ها، خودروسازی
مشخصات فنی 1:

طراحی شده جهت محصولات اکریلیکی با پایه فلزی , ترکیبی از حلال های مناسب می باشد که محصولی برای رقیق کردن آسترها و رنگ های آکریلیک ایجاد می کند. در سه نوع سریع خشک ، نرمال و دیر خشک موجود می باشد که استفاده از هر کدام بستگی به دما و وسعت محل کاری که تعمیر در آن انجام می شود دارد. توصیه می شود هنگام استفاده از محصولات در نسخه نرمال از دمای بالاتر از 25 درجه سانتی گراد برای کاهش سرعت تبخیر مخلوط استفاده شود.

محصولات مرتبط