افزودنی سیلیکونی

صنایع:
تعمیرگاه‌ها، خودروسازی
مشخصات فنی 1:

ترکیبی از حلال های آلی است که می توان با آن سطح را خیلی سریع از آلودگی هایی چون گریس ,روغن و سیلیکون ها پاک کرد. چسبندگی مطلوب این محصول شرایطی را فراهم میکند برای جلوگیری از به وجود آمدن حفره های سیلیکونی در هنگام نقاشی.

محصولات مرتبط