آنتی سیلیکون

صنایع:
تعمیرگاه‌ها، خودروسازی
مشخصات فنی 1:

طراحی شده جهت  جلوگیری از شکل گیری حفره های سیلیکونی (چشم ماهی) که ممکن است در اثر باقی ماندن گریس و سیلیکون روی سطح ایجاد شوند طراحی شده است.

محصولات مرتبط